Prevajanje ruščine | Rusko slovenski prevodi

Nahajate se tukaj :
Domov » Prevajanje » Prevajanje ruščine | Rusko slovenski prevodi
Prevajanje ruščine v druge jezike

Prevajanje ruščine

Rusko slovenski prevodi

Ruščina je najbolj razširjen slovanski jezik. V ruskem jeziku obstaja zelo veliko narečij, le-ta imajo različne značilnosti izgovorjave, slovnice in besedišča.

Zagotovo obstaja med slovenščino in ruščino razlika v pisavi, vendar ruske besede pogostokrat zvenijo enako kot v slovenščini in imajo tudi isti pomen, kar pa pri prevajanju zagotovo ni olajševalna okoliščina, ki bi poenostavila prevode besedil, saj obstajajo tudi takšne besede, ki so na zunaj podobne slovenskim, pa imajo popolnoma drug pomen in običajno tudi drugi spol.

Prevajalec mora biti zelo dober poznavalec ruskega jezika, da bi opravil kvaliteten prevod v slovenski jezik ali v ruski jezik.
Prva razlika je zagotovo razlika v pisavi. Ena izmed značilnosti je, da Rusi tujke zapisujejo fonetično, vendar jih nemalokrat interpretirajo zelo po svoje, kar prevajalcu predstavlja oviro, ko jih mora razvozlati in prevesti. Osnova za prevajalca je poznavanje ruske cirilice – tako črk kot izgovorjave.

Rusi poznajo 5 samoglasnikov, ki se glede na njihovo trdost/mehkost samoglasnika, ki stoji pred njim, zapisujejo na 2 načina. Pri soglasnikih je posebnost ta, da so zraven zvenečih in nezvenečih, še trdi in mehki. Pomembno je tudi poznavanje ruske sklanjatve, saj sta rodilnik in dajalnik npr. pri ženski sklanjatvi običajno zamenjana, ruski orodnik ne potrebuje predloga in je po navadi 5. sklon po vrsti, mestnik pa 6. sklon, kar pa ni pravilo.

Kot zanimivost; ruskih jedi ni mogoče prevajati neposredno, zato mora prevajalec razmisliti, na kašen način bo našel ustrezen prevod. Ali bo našel podobno slovensko jed, bo jed prevedel opisno ali jo naknadno razložil v opombi.

Najboljši prevode v ruski jezik ali v slovenski jezik pripravijo izkušeni prevajalci, ki so vajeni prevodov različnih tematik v ruski/slovenski jezik in ki hkrati sodelujejo z naravnim govorcem ruskega/slovenskega jezika, ki njihove prevode pregleda, le-te pa ponovno glede na slovenski izvirnik preveri prevajalec in oceni ali so popravki ustrezni. Sodelovanje med prevajalcem, lektorjem, ki je naravni govorec, in nenazadnje naročnikom, v praksi pokaže najboljše rezultate prevajanja.

HTML5 Valid page