Prevajanje hrvaščine | Hrvaško slovenski prevodi

Nahajate se tukaj :
Domov » Prevajanje » Prevajanje hrvaščine | Hrvaško slovenski prevodi
Prevajanje hrvaškega jezika v druge jezike

Prevajanje hrvaščine

Hrvaško slovenski prevodi

Hrvaški jezik spada med južnoslovanske jezike, sestavljajo ga tri narečja – štokavsko, kajkavsko in čakavsko. Sicer je hrvaški jezik materinski jezik tudi v Bosni in Hercegovini.

Čeprav je hrvaščina nam Slovencem poznan jezik, že zaradi dejstva, da je Hrvaška naša soseda, ima kot vsak jezik svoje značilnosti.

Prevajalci, ki pripravljajo npr. slovensko-hrvaški prevod ali obratno, se vedno znova spoznavajo z novonastalimi besedami in seveda tudi pomeni.

Prevajalci, ki opravljajo prevode v hrvaščino morajo dodobra poznati lastnosti tega jezika.
Pri hrvaško-slovenskih prevodih, mora biti prevajalec pozoren na dialekte, ki se lahko pojavijo v originalnem besedilu, a se le-ti načeloma pri prevodu v hrvaščino ne uporabljajo. Zato je nujno sodelovanje z lektorjem – naravnim govorcem jezika, v katerega se prevaja.

Zelo pomembno dejstvo je, da se že pri branju prevedenega besedila v hrvaščino hitro opazi ali ga je opravil izobražen prevajalec, ki pa ni naravni govorec hrvaškega jezika. Najboljša možnost je, da prevod v hrvaščino pripravi prevajalec, ki mu je hrvaščina materni jezik.

Prav tako moramo seveda biti pozorni pri hrvaško slovenskih prevodih. Tako kot slovenščina je tudi hrvaščina južnoslovanski jezik in ima zato tudi lastnosti te skupine jezikov, kar se mora seveda odražati, kadar gre za slovensko-hrvaški prevod.

Prevajalec mora v prevod seveda vnesti posebnosti južnoslovanskih jezikov, vendar mora biti ob tem pozoren na slovnico in se zato še bolj posvetiti kontekstu besedila.

Tudi hrvaški jezik je eden izmed tistih, ki je ohranil dvojino, zato lahko prav ta posebnost predstavlja še posebej tujim prevajalcem, ki v svojem jeziku ne poznajo dvojine, trd oreh. Posebnost, ki jo hrvaški jezik pozna, slovenski pa ne, je 7. sklon, t.i. ´emfatični genitiv´ (npr. Vidi budale!).

HTML5 Valid page