Prevajanje francoščine | Francosko slovenski prevodi

Nahajate se tukaj :
Domov » Prevajanje » Prevajanje francoščine | Francosko slovenski prevodi
Prevajanje francoščine v druge jezike

Prevajanje francoščine

Francosko slovenski prevodi

Francoščina je zraven španščine in portugalščine najpomembnejši romanski jezik, saj ga govori okoli 77 milijonov maternih govorcev. Kot jezik, v katerega prevajamo, je zelo delikaten, saj zahteva od prevajalca zraven strokovnega znanja tudi zelo dober čut za francoski jezik. Ta čut se mora namreč odraziti v prevedenem besedilu, še posebej, ko gre za prevajanje v francoščino, saj je ta jezik eden najlepših in najbolj melodičnih na svetu, poznan tudi kot jezik ljubezni.

Francoski jezik uvrščamo v kategorijo težjih jezikov, med drugim zato, ker besedišče obsega več kot milijon besed in število še vedno raste.

Za dosleden in pravilen prevod v francoščino mora prevajalec obvladati pravopis, besedišče, poznati nemalo posebnosti jezika, kot npr. tvorjenje množine (več oblik – večinoma samostalniki dobijo končnico –s, nekateri –aux, eni samostalniki ostanejo nespremenjeni, le 7 samostalnikov dobi v množini končnico –x, nekateri samostalniki pa imajo nepravilno množino), obvladati mora skladnjo, saj francoščina ne pozna takšne sklanjatve kot slovenščina (npr. imenovalnik in tožilnik sta enaka, rodilnik in dajalnik ter ostali skloni se tvorijo s pomočjo predlogov), člene – določni, nedoločni in delni.

Tudi francoščina je eden izmed tistih jezikov, ki ne poznajo dvojine, temveč le ednino in množino. Tudi glagoli so ena posebnost v primerjavi s slovenščino, saj poznamo 3 skupine: pravilne, ki se končajo na –ir, pravilne s končnico –er in seveda nepravilne.

Prav tako se pri kvalitetnem prevodu v francoščino zagotovo pozna tudi prevajalčevo poznavanje francoske kulture in njenih navad.

Nekaj zanimivosti o francoščini:
Francosko abecedo sestavlja 26 črk: 5 samoglasnikov (les voyelles) in 21 soglasnikov (les consonnes).
Členi se morajo s francoskimi samostalniki ujemati v spolu in številu.
Tudi v slovenščini imamo precej besed francoskega izvora (žaluzija, embalaža, farsa, rajati …), beseda francozje okrajšava za francoski ključ … Znani pa so seveda tudi fraze, kot ˝ne delaj se francoza˝, ˝daj mi en francoski poljub˝, ˝odšel je po francosko˝ ipd.

HTML5 Valid page