Prevajanje angleščine | Angleško slovenski prevodi

Nahajate se tukaj :
Domov » Prevajanje » Prevajanje angleščine | Angleško slovenski prevodi
Prevajanje angleškega jezika v druge jezike

Prevajanje angleščine

Angleško slovenski prevodi

Kot vemo, mora strokoven in kvaliteten prevod v slovenščino upoštevati karakteristike tako angleškega kot slovenskega jezika. Slovenski jezik zaradi svojih specifik zagotovo velja za enega najtežjih jezikov na svetu, kar pomeni, da se redko najde zelo dober govorec slovenskega jezika, ki ni naravni govorec. Kvaliteten prevod pazagotovo dobimo v kombinaciji, ko sodelujeta prevajalec in lektor jezika, v katerega se prevaja in je lektorju materni jezik.

Ko gre za strokovna besedila, vezana na določena specifična področja, moramo skrbno izbrati ustreznega prevajalca. Idealno je, če je prevajalcu materni jezik slovenščina in je le-ta hkrati vrhunski govorec angleškega jezika. Kaj pomeni vrhunski govorec? To pomeni, da ima zelo dobro poznavanje besedišča, še posebej na področju, katerega prevaja.

Malce lažje je, ko gre za prevode poljudnih besedil, ki so sestavljena predvsem iz vsakdanjih besed.

Angleščina je zahodnogermanski jezik, ki izvira iz Anglije in je jezik, ki je najbolj uporabljen v EU, kar pomeni, da je večina dokumentov na razpolago le v angleškem jeziku. Ločimo ameriško in britansko angleščino, pri čemer velja, da je ameriška angleščina modernejša, vendar je v primerjavi z britansko zastarela. Razlog za to je preprost, saj se spremembe jezika v materni deželi razvijajo hitreje kot drugod. Zato je pomembno, da strokovne prevode opravljajo britanski ali ameriški govorci, saj najdemo prav pri strokovnih prevodih, kljub mnogim poskusom standardizacije, še vedno ogromno terminov v različnih jezikovnih različicah. Razlike se pojavijo tako v pravopisu, kot tudi v pomenu.

Prevajalec mora biti suveren pri razumevanju tujih besed in njihovem prevajanju, saj je splohpri slednjem uvrščanje ustreznih besednih zvez v slovenski jezik zelo pomembno.

Prav tako je zelo pomembno dobro poznavanje angleške slovnice, kot npr. tvorjenje množine (najpogosteje s končnico –s (rose-roses), redkeje s končnico –en (ox-oxen), s prevojem an (man-men), ali pa ostane množinska oblika enaka edninski (sheep, fish), izražanje svojine (v angleščini se svojina izraža s končnico -΄s, npr. Janie΄s restaurant, medtem ko dodamo v množini apostrof za množinski-s, npr. theClarks΄ house), določni in nedoločni členi (the, ki je enak rabi nemških die, derdas, ter a in an, ki sta enaka nemškemu ein in eine), ki pa se ra razliko od nemških ne sklanjajo, in seveda sklanjanje (angleščina ima enako kot nemščina le 4 sklone, za razliko od slovenščine, ki ima 6 sklonov).

HTML5 Valid page